Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi

18.178 8.622

Önemli Duyuru: OTJHS Dergisi gönderi kabulüne yeni sistemi üzerinden devam edecektir. 


Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi (OTJHS) sağlık bilimleri alanlarında yayın kabul eden hakemli bir dergidir. İngilizce ve Türkçe yazıların kabul edildiği dergimiz üç ayda bir (Mart-Haziran-Eylül-Aralık) yayınlanmaktadır. Ulusal ve uluslararası, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Ebelik, Spor Bilimleri ve insan sağlığı ile ilgili diğer alanlardaki orijinal makale, derleme, imaj sunumu, olgu sunumu ve kısa bildiriler yayınlanmak üzere değerlendirilmektedir. Kabul edilen tüm yazılar ücretsiz yayınlanır, okunup indirilebilir. Sağlık alanlarında düzenlenen bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler veya toplantı konuşmaları ek sayılar şeklinde yayınlanabilir. 


Cilt 1, Sayı 4 (2016): Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi

İçindekiler

Araştırma Makalesi

Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastaların Endotrakeal Aspirat Örneklerinden İzole Edilen Bakterilerin Tanımlanması ve Antibiyotik Duyarlılıkları PDF
Özlem AYDEMİR, Tayfur DEMİRAY, Mehmet KÖROĞLU, Yusuf AYDEMİR, Oğuz KARABAY, Mustafa ALTINDİŞ
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Obezite Ön Yargı Düzeylerinin Değerlendirilmesi PDF
Havva SERT, Ahmet SEVEN, Serap ÇETİNKAYA, Meryem PELİN, Dilek AYGIN
Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik ve İş Doyumunun Değerlendirilmesi PDF
Nursen UÇAR, Dilek AYGIN, Emine UZUN
Ebelik Öğrencilerinde Güdülenme Düzeyinin Klinik Uygulama Beklentisine Etkisi PDF
Zümrüt BİLGİN, Hediye ARSLAN ÖZKAN, Meliha BAŞ

Derleme

Chikungunya Virüsü PDF
Ferhat Gürkan ASLAN, Zeynep Münteha POLAT, Mustafa ALTINDİŞ

Olgu Sunumu

Post Spinal Başağrısı İle Ayırıcı Tanıya Giren Arterivenöz Malformasyonlu Hastamiz PDF
Erol KARAASLAN


ISSN: 2459-1467